Beyaz Takım Elbiseli Madenci

/ 6 Ocak 2015 / / 2 Yorum

Mantık Fıkraları

Mantık dersi ne işe yarar?Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu fark ederler.

Dersin adı mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir.
Nihayet, ilk mantık dersi başlar.
Öğrencilerden biri söz isteyerek:
– Sayın profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bize bunu anlatır mısınız, ricasında bulunur.
Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan öğrencilerine:
– Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür.
– Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum, der.
– Farz edin ki maden ocağından iki insan çıkıyor. Birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası
içinde…Bunlardan hangisinin yıkanması lâzımdır?
Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden:
– Elbette kirlisi, diye cevap verirler.
Profesör, tebessüm ederek:
– İşte evlatlarım mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar:
– Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabiliyor?
(www.webhatti.com)


Hangi lastik?

mantik-fikrasi

Tutarsız Damat!

Kız istemeye giden damat adayı kendini tanıtır:
Aylık gelirim 15 bin lira, 3 tane evim, son model arabalarım var. İki üniversite bitirdim. Ayrıca herkes tarafından sevilen biriyim.
– Kötü alışkanlığın var mı?
– Tek bir kusurum var.
– Nedir o?
– Yalan söylerim.


Aynı Bacadan Geçen İki Kişi

Genç bir adam, imamı azamlardan birini ziyaret ederek, İslam’ın tüm inceliklerini öğrenme isteğini dile getirir…

İmam sorar: “Arapça biliyor musunuz?”

“Evet,” der istekli öğrenci…

Peki İngilizce, Fransızca?

“Evet.”

“Peki İslam felsefesini biliyor musunuz?”

“Hayır, ama endişelenmeyin… Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okudum. Harvard üniversitesinde Aristo ve Sokrates mantığı üzerine doktora yaptım. Şimdi de İslam felsefesi üzerine çalışarak eğitimimi tamamlamak istiyorum.”

İmam, delikanlının İslam felsefesini öğrenmeye henüz hazır olmadığını söyler.

“Ancak,” diye ekler… “Mantık konusunda sizi sınayabilirim. Eğer sınavı geçerseniz, size İslam felsefesini öğretirim.”

İki parmağını kaldırır: “İki hırsız bacadan süzülerek bir eve girer. İçeri girdiklerinde birinin yüzü temiz, diğerinin kirlidir… Sence hangisi yüzünü siler?”

“Kirli olan,” der delikanlı heyecanla…

“Yanlış. Basit bir mantık. Yüzü kirli olan, temiz olanı görür ve kendi yüzünün de temiz olduğunu düşünür. Yüzü temiz olan ise, kirli olanı görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu düşünür. Yani yüzünü silen yüzü temiz olandır…”

Delikanlı çok etkilenir…

“Çok akıllıca, ama beni bir daha sınayın,” der.

İmam soruyu tekrarlar.

Delikanlı, “Yüzü temiz olanın yüzünü sildiğini zaten söylediniz,” der.

“Yine yanlış,” der imam…

“Mantık çok basit… Yüzü kirli olan temiz olanı görür ve kendi yüzünün de temiz olduğunu sanır. Yüzü temiz olan, kirli olanı görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu sanır. Kirli yüzlü adam, temiz olanın yüzünü sildiğini görünce, o da yüzünü siler…”

Delikanlı, “Bu da akıllıca,” der… “Hiç düşünmemiştim… Ama beni bir kez daha sınamanızı istiyorum.”

İmam, aynı soruyu tekrar sorar.

Delikanlı bu kez uyanık davranır: “İkisi de yüzünü siler…”

“Yine yanlış,” der imam…

“İkisi de yüzünü silmez. Mantık basit: Yüzü kirli olan, temiz olana bakar ve kendi yüzünün temiz olduğunu sanır. Yüzü temiz olan ise arkadaşının kirli yüzünü görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu sanır. Ancak, yüzü temiz olan, yüzü kirli olanının yüzünü silmediğini görünce o da yüzünü silmez. Dolayısıyla ikisi de yüzünü silmez…”

Delikanlı umutsuz bir halde, “Ben İslam felsefesini ve mantığını öğrenecek niteliklere sahibim,” der… “Beni son kez sınayın…”

İmam aynı soruyu sorar…

Delikanlı, “İkisi de yüzünü silmez,” der.

“Yanlış,” der imam. “İslam felsefesini anlayamadığınızın artık farkında mısınız? Bu işin bu kadar kolay olmadığının? Aynı bacadan giren iki adamın birinin yüzü temiz, diğerinin yüzü kirli olabilir mi?Yorum yaz

Beyaz Takım Elbiseli Madenci (2 Yorum)

  1. Yahu bunca zamandır kimse, “Beyaz Takım Elbise ile o adamın madende ne işi varmış?” diye sormadı. Mantık mantık da işte kullanmayana ne faydası var?