Önerme Eklemleri Mantığı Çözümlü Konu Testi

/ 8 Mart 2018 / / yorumsuz

Önerme Eklemleri Mantığı Çözümlü Konu Testi

Önerme Eklemleri Mantığı, Niceleme Mantığı ile birlikte Sembolik Mantık‘ın iki temel dalından/konusundan birisidir. Önerme Eklemleri Mantığı başlığı altında önerme eklemleri ve önerme eklemleri ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri gibi konular yer almaktadır. Aşağıda Önerme Eklemleri Mantığı testiyle başladık, eklenen sorularla ve konu anlatımıyla sayfa zenginleşecek…

Önerme Eklemleri Mantığı Çözümlü Konu Testi

[mtouchquiz 141]

Önerme Eklemleri Mantığı Konu Anlatımı için buraya tıklayın!

Çözümleyici Çizelge ve Çözümleyici Çizelge ile Denetleme için buraya tıklayın!

Soru 1:

I. Tümel Evetleme (Ve=Λ) Önermesi

Ahmet ve Mehmet çalışkandır. (pΛq)
Mehmet ve Ahmet çalışkandır. (qΛp)

II. Koşul (ise=⇒) önermesi

Ahmet çalışkan ise Mehmet de çalışkandır. (p⇒q)
Mehmet çalışkan ise Ahmet de çalışkandır. (q⇒p)

III. Tikel evetleme (veya=V) önermesi

Ahmet veya Mehmet çalışkandır. (pVq)
Mehmet veya Ahmet çalışkandır. (qVp)

p q (pΛq) (pVq) (p⇒q)
D D D D D
D Y Y D Y
Y D Y D D
Y Y Y Y D

Tümel Evetleme (pΛq) Önermesinde bileşenlerin ( p ve q’nün) yerleri değişmeksizin her iki bileşen de Doğru ise Tümel Evetleme önermesi doğrudur. Diğer durumlarda (biri bile yanlışsa önerme yanlıştır).

Tikel Evetleme (pVq) Önermesinde bileşenlerden herhangi birisi bile doğru ise önerme doğrudur. Her ikisi de yanlışsa önerme yanlıştır.

Koşul (p⇒q) Önermesinde bileşenlerin yeri önemlidir; bileşenler, ön bileşen ve art bileşen diye adlandırılır. Tabloya baktığımızda ön bileşen D, art bileşen Y ise önermenin yanlış olduğu görülüyor. Dolayısıyla (p⇒q) ile (q⇒p) önermesi doğruluk değerlerini almaz. Yani eşdeğer değildirler.

p q (p ⇒ q) (q ⇒ p)
D D D D
D Y Y D
Y D D Y
Y Y D D

Yorum yaz