2.B.2. Önerme Çeşitleri

/ 24 Mart 2018 / / yorumsuz

Önceki konuda önerme nedir ve önermenin yapısı nasıldır sorularına cevap verdik. Burada ise önerme çeşitlerini göreceğiz.

Önermeleri yargının niteliğine, yargının niceliğine ve yargının sayısına göre çeşitlere ayırıyoruz.

1.Yargının niteliği bakımından:

a.Olumlu önerme: Ali tembeldir.
b.Olumsuz önerme: Ali çalışkan değildir.

2.Yargının niceliği bakımından:

a.Tümel önerme: Tüm kuşlar kanatlıdır.
b.Tikel önerme: Bazı öğrenciler çalışkan değildir.
c.Tekil önerme: Ayşe çalışkandır.

3.Yargının sayısı bakımından:

a.Basit önerme: Tek yargı bildiren önermelerdir.
Ali tembeldir. Tüm Trakyalılar uyanıktır.
b.Bileşik önerme: Birden fazla yargı içeren önermelerdir.
Ali zeki ve çalışkan bir öğrencidir.
“Ali zeki bir öğrencidir.” + “Ali çalışkan bir öğrencidir.”
i.Bileşiği açık olan önermeler
ii.Bileşiği gizli olan önermeler

 

Sonraki konuYargının niteliğine göre önermeler: Olumlu ve olumsuz önermeler

Yorum yaz