3. Sembolik Mantık

/ 8 Mart 2018 / / yorumsuz

Sembolik Mantık, çıkarımları sembolik bir dille denetlemek için geliştirilen mantıktır. Klasik Mantık M.Ö. 4. yüzyılda ilk olarak Aristoteles tarafından ortaya konulan ve yüzyıllar (hatta binyıllar) içinde bir değişikliğe uğramadan gelen bir mantıktır. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise başta Matematik ve Fizik olmak üzere bilimsel alandaki gelişmeler niteliksel/kavramsal bir mantık olan Klasik Mantığın yetmemesine ve daha kesin sonuçlar verecek, ifadeleri sembolleştirerek denetlemeler yapmaya imkan verecek yeni bir mantık arayışına yol açmıştır.

Sembolik mantık günlük dildeki önermeleri semboller yardımıyla çok anlamlılığa ve belirsizliğe yer vermeden denetleyebilmeyi sağlar.Sembolik Mantık Konu Başlıkları:

3.A. Önerme Eklemleri Mantığı

3.A.1. Çözümleyici Çizelge ve Çözümleyici Çizelge ile Denetlemeler

3.A.2. Önerme Eklemleri Mantığında Denetlemeler

3.B. Niceleme (Yüklemler) Mantığı

Yorum yaz