2004 – Sosyal Bilgilerde Farklı Yaklaşımlar

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

2004 – Sosyal Bilgilerde Farklı Yaklaşımlar

Sosyal bilgilerde program geliştirmede birbiriyle yarışan ve farklı toplum algılarından hareket eden 6 farklı yaklaşım:

1.Geleneksel tarih yaklaşımı: Tarih eğitimi merkezli yaklaşımdır.

2.Sosyal bilim yaklaşımı: Sosyal bilimleri öğretmeye dayalı yaklaşımdır.

3.Sosyal verimlilik yaklaşımı: İş dünyası ve ekonominin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirme amacındadır.

4.Sosyal ilerlemeci yaklaşım: (Dewey) Sosyal sorunları tanımayı ve sorun çözmeyi öğretmeye dayalı yaklaşımdır.

5.Eleştirel sosyal yeniden yapılandırmacı yaklaşım: Toplumsal dönüşümü okul ve eğitim aracılığıyla sağlamaya çalışan yaklaşımdır.

6.Konsensüs veya eklektik yaklaşım: İlk beş yaklaşımın karışımıdır.

Yorum yaz