2005 Sosyal Bilgiler Programında Temel Öğeler

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

2005 Sosyal Bilgiler Programında Temel Öğeler

2005 Sosyal Bilgiler Programında programı oluşturan temel öğeler olarak “Kavramlar, Beceriler, Değerler ve Amaçlar” olarak sıralanmıştır.

  • Amaçları daha önce sıraladık.
  • Kavramlar, eşya, olay, insan ve düşüncelerin benzerliklerine göre sınıflandırılmasına dayalı olarak yapılan soyutlamalardır. Kavramlar bazen soyutlama, bazen de genelleme yoluyla elde edilir.
  • Beceri, öğrencilerde, öğrenme süreci içinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetleri ifade eder.
  • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanabilme, girişimcilik, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, gözlemleme, mekanı algılama, zamanı algılama, değişimi ve sürekliliği algılama, sosyal katılım ve empati…

2005 Sosyal Bilgiler Programında Değerler

  • Değerler, bir grup veya toplumun varlığını sürdürmesi ve birliğini koruması için üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilen ortak düşünce, inanç ve amaçlardır.
  • 2005 Sosyal bilimler programında sayılan değerler:
  • Aile birliğine önem verme, adil olma, bağımsızlık, barış, özgürlük, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik …

Yorum yaz