Batı’da Sosyal Bilimler

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz
Batı’da Sosyal Bilimler

Batı’da Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimlerin Batı’da bağımsız bilim dalları olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde etkili olan belli başlı düşünürler:SAINT SIMON

 • “İnsan, emektir.” diyerek, sosyal bilimlerin, insanı yapıp ettikleriyle değerlendirmesi gerektiğini savunmuştur.
 • Ütopik sosyalist düşünürler arasında yer alır.

AUGUSTE COMTE

 • Sosyoloji kelimesini ilk kez kullanan kişi olduğundan sosyolojinin kurucusu olarak bilinir.
 • İlerlemeci tarih anlayışını benimsemiştir.
 • Pozitivist geleneğin öncüsüdür.

Karl Marks

 • Materyalist tarih felsefesini benimsemiştir.
 • Maddenin zihni şekillendirdiğini savunmuştur. Dolayısıyla insanın yaşadığı çevreden etkilendiği görüşüne sahiptir.
 • Tarihin üretim ilişkileri sonucunda ortaya çıkan sınıf savaşımları tarihi olduğunu ileri sürmüştür.

MAX WEBER • Örgütler ve siyasi otorite üzerine çalışmalar yapmıştır.
 • Bürokratik örgütlerin üstünlüğünü savunmuştur.
 • Weber’e göre üç tip otorite vardır.
 1. Karizmatik Otorite: Doğuştan üstün yetenekli kişilerin, gösterdikleri başarılar sonucunda sağladıkları otoritedir.
 2. Geleneksel Otorite: Geleneklere dayanan otoritedir.
 3. Yasal (ussal) Otorite: Kurallara dayanan ve bürokratik elitin kullandığı otoritedir. Max Weber’e göre en başarılı otoritedir. Kurallara dayandığından süreklilik gösterir.
 • Protestan ahlakını savunmuş ve çalışmanın en temel erdem olduğunu söylemiştir. Protestanlık ile kapitalizmin eş zamanlı değerler olduğunu ve birbiriyle neden – sonuç ilişkisi içinde olduğunu ifade etmiştir.

EMILE DURKHEIM • Sosyal bilimlerde neden – sonuç ilişkisi üzerine yoğunlaşmış, aynı nedenin aynı şartlar altında hep aynı sonuca neden olacağını savunmuştur.
 • Toplumsal iş bölümü üzerinde durarak, toplumları geleneksel toplum ve organik toplum olarak ikiye ayırmıştır.
 • Geleneksel toplum, iş bölümünün olmadığı toplumdur.
 • İş bölümü ise kentleşmeyle ortaya çıkmıştır ve iş bölümünün ve uzmanlaşmanın olduğu bu toplumlar organik toplumlardır.

Yorum yaz