Bir benzetme ile sosyal bilgiler (Orkestra metaforu)

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

Bir benzetme ile sosyal bilgiler (Orkestra metaforu)

  • Farklı enstrümanlar içeren bir orkestra (sosyal bilgiler)
  • Özel bir müzik bestesinin icra edilmesi (bir konu veya müfredattaki spesifik bir dersin işlenmesi)
  • Bazı durumlarda belirli bir müzik aleti öne çıkar (konusuna göre tarih, coğrafya ya da ekonomi)
  • Diğerleri destekleyici olur;
  • Bazen de bir grup enstrümanın bir arada kullanılmasıyla tematik bir eser icra edilir.
  • Bu icranın performansını belirlemede:
  • Bestenin kalitesi (program)
  • Seçilen enstrümanın kaliteli ve yerinde kullanımı (tarih bilgisinin doğru, doyurucu ve yerinde kullanılması gibi),
  • Müziğin yağıldığı ortama, ortamın akustiği (okul ve sınıf ortamının uygun olmasına, gerekli araçların bulunmasına) ve
  • Müziği yapanların beceri, uyum ve ustalıkları (öğretmen ve öğrencilerin birikim ve ustalıkları, uyumu, motivasyonları vb.) etkili olacaktır.

Yorum yaz