Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Konu Özeti ve Konu Testleri

/ 6 Ocak 2016 / / yorumsuz

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Konu Özeti ve Konu Testleri

Sosyal bilimler nedir?

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler

Bir benzetme ile sosyal bilgiler (Orkestra metaforu)

Batı’da Sosyal Bilimler

Türkiye’de Sosyal Bilimler

Sosyal bilgilerin doğuşu

Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1963 Raporu

1980’ler ABD’de sosyal bilgilerin gerilemesi

1994 – ABD Sosyal Bilimler Ulusal Konseyi

1994 – Sosyal Bilgilerde Bağımsız bir girişim

2004 – Sosyal Bilgilerde Farklı Yaklaşımlar

Türkiye’de Sosyal Bilgiler

Ülkemizde sosyal bilgiler dersinin özellikleri

Sosyal Bilgilerde Öğrenme Alanları ve İlgili Disiplinler

2005 Sosyal Bilgiler Programında Temel Öğeler

Sosyal Bilgilerde öğretmenlik mesleği yeterlilikleri

Sosyal Bilgileri Oluşturan Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konu Testi 1

Yorum yaz