Sosyal Bilgilerde Öğrenme Alanları ve İlgili Disiplinler

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

Sosyal Bilgilerde Öğrenme Alanları ve İlgili Disiplinler

 • Öğrenme Alanları:
 1. Birey ve Toplum
 2. Kültür ve Miras
 3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 4. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 5. Zaman, Süreklilik ve Değişim
 6. Bilim, Teknoloji ve Toplum
 7. Gruplar, Kurumlar ve Sos. Örgütler
 8. Güç, Yönetim ve Toplum
 9. Küresel Bağlantılar
 • İlgili disiplinler (ve konular):
 1. Psikoloji ve Vatandaşlık Bilgisi
 2. Antropoloji, Tarih ve Vat. Bilgisi
 3. Coğrafya
 4. Ekonomi
 5. Tüm öğrenme alanları içinde
 6. Disiplinler arası
 7. Tüm öğrenme alanları içinde
 8. Sosyoloji, Hukuk ve Vat. Bilgisi
 9. Disiplinler arası

 

 

 

 

 

Yorum yaz