Sosyal Bilgilerde öğretmenlik mesleği yeterlilikleri

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

Sosyal Bilgilerde öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri

MEB 2004 yılındaki çalışma ile Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliliklerini 6 ana başlık (31 alt başlık ve 233 performans göstergesi) halinde sıralamıştır.

1.Kişisel ve mesleki değerler (Mesleki gelişim)

2.Öğrenciyi tanıma

3.Öğrenme ve öğretme süreci

4.Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme

5.Okul – aile ve toplum ilişkileri

6.Program ve içerik bilgisi

Yorum yaz