Sosyal bilgilerin doğuşu

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

Sosyal bilgilerin doğuşu

  • Eğitimin bir unsuru olarak sosyal bilgilerin yaklaşık yüzyıllık bir tarihi vardır. 20. yüzyılın başlarında ABD’de ortaya çıkmıştır.
  • Sosyal bilgilerin doğuşunda etkili olan gelişmeler :

1.19. yüzyılın sonlarında açılan halka açık liselerin yaygınlaşması,

2.Üniversitelerin büyümesi ve profesyonel eğitimcilerin sayısının artması,

3.Amerika’da çok farklı ülke ve kültürlerden gelen çok sayıda insanın bulunması ve bu insanların toplumsallaştırılması (Amerikalılaştırılması) ihtiyacının olması,

4.Sanayileşme ve kentleşmenin artmasından dolayı insanların kent kültürüne uyum sağlamaları ihtiyacının doğması,

5.Yine gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kentlileşmiş insan ve iş gücü ihtiyacının karşılanması,

6.Hz. İsa’nın hayatı ve mesajlarına dayalı bir sosyal iyileştirme ve sosyal reformu öne çıkartan Protestanlık temelli sosyal akımların güçlenmesi,

7.20. yüzyıl başlarında eğitimde ilerlemeci eğitim felsefesinin yaygın kabul görmesi sosyal bilgilerin ortaya çıkmasında önemli faktörler olmuşlardır.

Yorum yaz