Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler

/ 5 Ocak 2016 / / yorumsuz

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler

Ø  Hangi bilimler sosyal bilimlerdir?

  • Genel olarak coğrafya, tarih, ekonomi, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi sayılır. Ancak bu disiplinlere ek olarak hukuk, eğitim bilimleri, din, halk bilim (folklor), kriminoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler, yönetim bilimleri, istatistik, dilbilim ve nüfus bilimini de sayılır. Tabii dikkat edilirse bu ikinci grupta sayılanlar ya bir uzmanlık alanı veya disiplinler arası ilişkilerden doğan alt dallardır.

Ø  Sosyal Bilgiler Sosyal bilimlerin nesi olur? Bir sosyal bilim midir?)

  • Sosyal bilgiler ise ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulmuş öğretim programının adıdır. Sosyal bilgiler bir disiplin değildir. Kendine özgü bir araştırma yöntemi yoktur. Sosyal bilgilerin amacı bilimsel bilgi üretmek değil, vatandaşların eğitimine katkıda bulunmaktır.

 

Yorum yaz