Algıda değişmezlik – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı

/ 12 Nisan 2018 / / yorumsuz

Algıda değişmezlik – AYT Sosyal Bilimler Psikoloji Konu Anlatımı

  • Nesneler değişik şartlarda, renkte, biçimde veya konumda, farklı olarak görünse bile onları hep aynı biçimde algılarız. Algılamadaki bu duruma algıda değişmezlik denir. Nesnenin önceden ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmemiz, onu farklı ortam ve durumlarda bile aynı şekil, büyüklük ve renkte algılamamıza neden olur. Algıda değişmezliğin biçim, renk ve büyüklük değişmezliği olarak üç çeşidi vardır:

a)Biçim değişmezliği

b)Renk değişmezliği

c)Büyüklük değişmezliği

Örnek: Aşağıdaki resimde açık kapının yakın kenarı uzak kenarından daha uzun görünmesine rağmen, biz bütün dikey kenarları (her düzgün dikdörtgen gibi) eşit algılamaya devam ederiz.

 

 
Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Yorum yaz