Algıda Derinlik – Derinlik Algısı

/ 12 Nisan 2018 / / yorumsuz

Algıda Derinlik

  • Varlıkların üç boyutlu olarak algılanmasını sağlayan özelliktir. Perspektif, uzaklık-yakınlık, ışık, gölge, sis, havanın açık ya da kapalı oluşu, yankı, hareket, suda bulanıklık, berraklık gibi etmenlerdir. Algılamada çeşitli çevresel özelliklerden ipucu olarak yararlanabiliriz. İpuçlarını değerlendirirken bazen tek göz yeterli olurken, bazen de iki gözün kullanılması gerekir. Algılama için tek gözün yeterli olduğu ipuçlarına monoküler ipuçları, iki gözün kullanılmasını gerektirenlere ise binoküler ipuçları denmektedir.

Örnek: Görüntünün üst üste binmesi derinlik algısını oluşturuyor.

 
Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Yorum yaz