Algıyı Etkileyen Faktörler

/ 12 Nisan 2018 / / yorumsuz

Algıyı Etkileyen Faktörler

  • Güdü ve ihtiyaçlar: Aç kişinin gökteki bulutları hamburgere benzetmesi…
  • Geçmiş yaşantılar ve öğrenmeler
  • Psikolojik durumumuz
  • Algıya hazır olma
  • Duygular
  • Kişisel özellikler
  • Çevre, ortam

 
Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Duyum ve Algı Konu Testi için tıklayın!

Yorum yaz