Düşünme ve Problem Çözme Konu Testi ve Konu Özeti

/ 14 Nisan 2018 / / yorumsuz

Düşünme, Dil ve Problem Çözme Özet Konu Anlatımı ve Konu Testi

Düşünme, Dil ve Problem Çözme Özet Konu Anlatımı aşağıda. Önce Düşünme, Dil ve Problem Çözme konu testini çözerek sonra Düşünme, Dil ve Problem Çözme özet konu anlatımına göz atabilir veya önce Düşünme, Dil ve Problem Çözme özet konu anlatımını okuyup sonra Düşünme, Dil ve Problem Çözme konu testini çözebilirsiniz.

Düşünme, Dil ve Problem Çözme Konu Testi

[mtouchquiz 134]

Tam Konu Anlatımı: Düşünme, Dil ve Problem Çözme

Düşünme, Dil ve Problem Çözme Özet Konu Anlatımı

Düşünme:

Düşünme, nesne ve olayların yerini tutan semboller arasında bağ kurmaktır. İnsanın, olayların ve nesnelerin yerini tutan imgeler, kavramlar ve kategoriler aracılığıyla, akıl yürütme yapması ve problem çözmesidir. (Düşünmenin yapı taşları, Düşünmenin temel unsurları)

Düşünme çeşitleri:

Yöneltilmiş:

 • Akıl ve mantık ilkelerine dayalı sistematik düşünme çeşididir.

–Eleştirel düşünme

–Yaratıcı düşünme

Çağrışımlı:

 • Semboller arasında gelişigüzel bağ kurulan düşünme çeşididir.

–Serbest

–Güdümlü

Eleştirel – Yaratıcı düşünme:

Eleştirel düşünme hataların ayıklanmasına, ölçüye, dengeye ve açıklığa ulaşma amacında olan yavaş ve emin adımlarla ilerleyen bir düşünme çeşitidir.

Yaratıcı düşünme, yeni ve orijinal olana doğru ilerleyen atılımcı bir düşünmedir.

–Yaratıcı düşünmenin aşamaları:

 • Hazırlık
 • Kuluçka
 • İlham (kavrama)
 • Değerlendirme

–Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler:

 • İşleve takılma: Gazete sadece okunmaz. Paketleme, sofra bezi, toz alma…
 • Zihinsel kurgu: Transfer yapamama, bir tekniği başka konularda da kullanamama.
 • Duygusal baskı: Kaygı ve endişeler, utanma ve korkular…

Dil

Dil, insanın duygu, düşünce ve isteklerini iletmekte kullandığı semboller sistemidir.

Düşünme – Dil İlişkisi:

 • Dili oluşturan sembollerle düşünürüz.
 • Düşünceyle bu sembollere yenilerini ekler veya mevcut sembollere yeni anlamlar kazandırırız.
 • Düşünme için dil şart değildir. Dile ve dili oluşturan sözcüklere gerek olmadan da düşünebiliriz.

Dil öğrenme:

 • Refleks aşaması
 • Çağlama aşaması
 • Sözcük aşaması
 • Dili kazanma – cümle kurma.

Yorum yaz