Düşünmenin yapı taşları

/ 14 Nisan 2018 / / yorumsuz

Düşünmenin yapı taşları, Düşünmenin temel unsurları

İmgeler:

Bazı bilgiler kelimelerle (sözel) temsil edilemez, bunlar kısa süreli bellek (KSB) ve uzun süreli bellek(USB)de imgesel/görsel (analojik) olarak şifrelenir. Buna imge denir.  Örneğin; bir tabloyu değerlendirirken veya alacağınız iki kazaktan hangisinin daha güzel olduğunu düşünürken imgeleri kullanırsınız. Bu imgeler aslının tam bir kopyası değildir. Bazı kişilerde ise aşırı ayrıntılı imgeleme yapma yeteneği vardır. Buna fotoğrafsı (veya fotoğrafik) bellek denir.

Kavramlar:

Pek çok düşünme soyutlamaları içerir. Soyut düşünmedeki simgeler, kavramlardır.  Kavramlar nesne ve olayların ortak ve genel özelliklerini temsil eder. Kavramlar, bir uyarıcı  durumunun belli bir özelliğinin (veya birkaç özelliğinin) soyutlanmasıyla elde edilir. Örneğin; öğrenci, kedi, kalem, kitap vb. birer kavramdır.

Kategoriler:

Bir kavramın özellikleri bir sınıfı, kategoriyi tanımlar. Örneğin; USB bir kategoriye işaret eder. Kategoriler genelden özele doğru sıralanabilir. Bu sayede örgütlenmiş yapılar ortaya çıkar. Mesela; Bellek açık ve örtük diye ikiye ayrı kategoride ele alınıyor, sonra açık bellekte anısal ve anlamsal bellek diye iki kategoriye ayrılıyor. Kategoriler düşünmede ekonomiklik sağlar. Mesela; belleğin genel özelliklerini bildiğimizde, onun altına giren tüm kategorilerde de bu özelliklerin olduğunu otomatik bilmiş oluyoruz. Geriye de o kategorilerin her birine ait özel özelliklerin bilinmesi kalıyor. Ayrıca kavramlar ve kategoriler zamandan tasarruf sağlar, olaylara bir düzen getirir.

Düşünme ve Problem Çözme Konu Testi ve Konu Özeti

Yorum yaz