Psikoloji ve Diğer Bilimler

/ 10 Nisan 2018 / / yorumsuz

Psikoloji ve Diğer Bilimler

A. Psikolojinin Doğa (Fen) Bilimleriyle İlişkisi

1. Fizyoloji:

Fizyoloji, organizmanın, iç organların ve iç salgı bezlerinin işleyişini inceleyen bir bilimdir. Psikolojide davranışlar bazı durumlarda iç salgı bezleri ile açıklanır. Bu anlamda psikoloji fizyoloji biliminden yararlanır.

2. Biyoloji:

İnsan bedeniyle biyolojinin, davranışlarıyla psikolojinin konusudur. Beden ve ruh sağlığı adeta bir bütündür ve bu konuda biyoloji ve psikoloji yardımlaşır.

3. Genetik:

Kalıtımın temelinde yatan yapıları, fiziksel ve biyokimyasal süreçleri inceler. Özellikle kişilik, zekâ, yetenek konularında ve bazı psikolojik rahatsızlıklarda (şizofreni) kalıtımın etkisi bilinmekte ve bu konuda genetik biliminden yararlanmaktadır.

4. Zooloji:

Biyolojinin hayvanları çeşitli açılardan inceleyen dalıdır. İnsan davranışlarını açıklamak için psikoloji hayvan davranışlarına da başvurur ve bu konuda zoolojiden de yararlanır.

B. Psikolojinin Sosyal (Toplumsal) Bilimleriyle İlişkisi1. Sosyoloji:

Sosyoloji toplumu inceler. Toplum, insanların bir arada yaşamasından doğar. Psikoloji, birey olarak insanı incelerken, onun etkilendiği çevreyi, kültürü, gelenek ve görenekleri, toplumsal ve ekonomik olayları göz ardı edemez. İnsanı, bir toplumsal gerçeklik içinde ele alır. Böylece sosyoloji ile ortak bir alana ve yöne sahip olur.

2. Antropoloji:

Antropoloji, insanın kökenini, biyolojik yapısını, fiziksel özelliklerini, toplumların kültürel ve toplumsal yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Elde ettiği sonuçlar ile günümüz psikolojisine ışık tutar. Ayrıca psikoloji günümüzde yaşayan insan davranışlarını geçmişte yaşamış insan davranışlarıyla karşılaştırırken antropolojiden yararlanır.

3. Ekonomi:

Ekonomi, insanların üretim, tüketim, bölüşüm, dağıtım etkinlerini ve bu etkinliklerden doğan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bu etkinliklerin her biri, insan davranışları açısından psikolojinin ilgi alanına girmektedir. Mesela; toplumlarda meydana gelen büyük ekonomik krizlerin insan davranışları üzerindeki etkileri büyüktür. 2011 yılında Yunanistan’da meydana gelen ekonomik kriz buna örnektir.

4. Tarih:

Geçmişteki insan topluluklarını, olayları, siyasi yapıları ve etkinlikleri, kültür ve medeniyet açısından inceler. Tarihte meydana gelmiş bazı olayların insan davranışları üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Mesela; Fransız ihtilali buna bir örnektir. Bu bağlamda psikoloji tarih biliminden yararlanır.

Psikoloji biyokimya, biyofizik, psikiyatri, istatistik, matematik, tıp alanlarıyla da yakın ilişki içindedir.

Psikolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri Örnek Sorular
Psikolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri Örnek Sorular

Psikolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri Örnek Sorular
Başla
Tebrikler - Psikolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri Örnek Sorular adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12Son
Geri dön

Yorum yaz