Kitap okumak ruh sağlığımızı iyileştirebilir mi?

/ 1 Haziran 2019 / / yorumsuz

Kitap okumak ruh sağlığımızı iyileştirebilir mi?

Yeni araştırmalar, okumanın ruh sağlığının üzerindeki çeşitli etkilerini açıklıyor.

Pek çok kitap kurdu, sosyal medyanın yaygınlaşan kullanımının kitap okuma oranında düşüşe yol açmasından endişe duymaya devam ederken, son yapılan anket çalışmaları ise kitap okuma eğilimlerinin son yirmi yılda sabit kaldığını gösteriyor.

Örneğin 2017 yılında Gallup Analiz Şirketi tarafından yapılan ankette, Amerikalıların %35’inin 2002 yılı ile aynı seviyede, yılda 10 veya daha fazla kitap okuduğunu gösterdi. Benzer şekilde yapılan bir başka analiz çalışmasında Pew Araştırma Forumu, kitap okuma alışkanlıklarının 2012’den 2016’ya kadar büyük ölçüde değişmediğini tespit etti.

BibliyoterapiBir zihinsel sağlık müdahalesi olarak adlandırılan “bibliyoterapi” veya “okuma terapisi”; temel olarak zihinsel sağlık sorunları olan insanlarda iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlayan klinikler, kütüphaneler veya okullar tarafından yürütülen yapılandırılmış bir kitap okuma programını ifade etmektedir.

Bu tür gruplar, yetişkinler ve çocuklar için web sitelerinde bazı bibliyoterapi kaynaklarını barındıran Amerikan Kütüphanesi Birliği gibi kuruluşların çabaları ile varlıklarını sürdürmektedir.

Bazı çalışmalar bibliyoterapinin zihinsel hastalıkları iyileştirip iyileştirmeyeceğini incelemiştir. Klasik bir çalışma bibliyoterapi programından sonra depresif belirtilerde bir düşüş bulmuştur.

Kurgu (fiction) okuma

Birkaç araştırma, kurgu okuma eserlerin zihinsel sağlık sorunları olan veya olmayan kişiler için özellikle yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmalar, okuma kurgusunun okuyucuların empatisini, sosyal becerilerini ve kişisel görüşlerini (“zihin teorisi” olarak bilinir) artırabileceğini göstermektedir.

Bir araştırma kurgu eserlerde; okuyucuların karakter ve senaryolarla derinden ilgilenebileceğini, ortak insanlık ve ortak mücadelelerimizi daha iyi anlamalarını sağladığını göstermektedir.

Gerçekten de, Toronto Üniversitesi’nden önde gelen uzman Dr. Keith Oatley, “kurgu, sosyal tecrübemizi anlamamıza yardımcı olabilir” diyor ve şunu ekliyor; “zihinsel sağlık hakkındaki anlayışı arttırmak için kurgu çalışmalarını öğrencilerime sık sık öneririm.”

Otobiyografi ve Anlatılar

Dr. Mike Slade ve Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yayımlanan yeni bir inceleme makalesi, zihinsel hastalığı olan kişilerin otobiyografi türündeki iyileşme anlatılarından nasıl etkilendiğini inceledi.

Sonuçlar, bu anlatıları okumanın kişisel tecrübeyi arttırdığını, hastalık belirtilerini azalttığını, iyileşme ile olan bağlılığı ve anlama kapasitesini artırabileceğini göstermektedir.

Dr. Slade’ in önerdiği iki otobiyografi eseri var. Bunlar; şizofreni ile yaşamı özetleyen Elyn Saks’ ın “The Center Cannot Hold” ve depresyonlu hayatı tanımlayan Matt Haig’in “Reasons To Stay Alive”.

Bu kitaplar, sıkıntı karşısında toparlanma gerçeklerini aydınlatarak umut ve ilham veriyor. Dr. Slade bu tür kitapları düzenli olarak zihinsel hastalığı olan kişilere tavsiye ediyor.

Sonuç olarak kitaplar;Empatiyi artırabilen, iyileşmeyi sağlayan ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişilere ilham veren paha biçilemez kaynaklardır. Bu nedenle zihinsel hastalığı olan ya da olmayan herkes için okuma teşvik edilmelidir.

Çok sevdiği küçük kız kardeşinin ölümü üzerine, ünlü Victorian yazar Lord Thomas Macaulay, “Bu darbe altında tamamen batmamamı, esas olarak edebiyata borçluyum. Edebiyat hayatımı ve aklımı kurtardı.” demiştir.

Kaynak: psychologytoday.com

Aslında Lord Thomas Macaulay’ın sözü okumak kadar, okumakdan çok yazmanın iyileştirici etkisine işaret ediyor. Bu durumu Sait Faik Abasıyanık’ın “Yazmasaydım, delirirdim.” sözü de doğruluyor. Buradan hareketler anı (hatırat, biyoğrafi v.b.) okumak ile birlikte bir günlük tutmak, otobiyoğrafi yazmak da daha etkili bir terapi yöntemi olabilir. Yine sosyal medyada ve genel olarak medyada sosyal ve siyasal olayları izleyip sinir küpü olanlar için sosyal medyadaki bir kaç kelimelik sözler ya da bir başkasının hislerimize tercüman olduğunu düşündüğümüz sözünü kopyala yapıştır ile paylaşmak yerine oturup yazmak daha etkili ve geliştirici bir yol olabilir.