Bilimsel araştırma aracı olarak varsayımın tanımı işlevi

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Bilimsel araştırma aracı olarak varsayımın tanımı işlevi

Varsayım birtakım olguları açıklama vaadi taşıyan doğru görüldüğü halde doğruluğu kesinliği henüz bilinmeyen bir önermedir.

Bir bilimsel araştırma modelinde araştırma sorusunun belirlenmesindeki esas amaç doğrudan doğruya varsayımı belirlemektir. Bu sebeple varsayım araştırmacının neyi nasıl araştıracağı konusunda ilk önermeyi teşkil eder. Araştırmanın varsayımı araştırmanın gideceği yönü ve hedefini belirler. Yani araştırmanın sorusu ve buradan üretilecek varsayımlar araştırmanın çerçevesini çizmekte yani yol haritasını vermektedir. Bu açıdan Varsayımın yönü daima ilerisidir. Bu bakımdan da Varsayım geçerliliğini denetleyebilmek için teste tabi tutulan bir önermedir.

Bir Varsayımın meydana gelebilmesi için yaratıcı bir düşünce ve araştırma zihniyetine hatta bir hayal gücüne sahip olmak gerekir. Hiçbir bilimsel araştırma varsayım olmaksızın bilimsel incelemeye tabi tutulmuş olmaz. Varsayım her bilimsel araştırmanın kilit noktasıdır. Bu bakımdan da Varsayım bizi gerçeğe götüren doğru olduğunu zihinsel olarak kabul ettiğimiz birtakım önermelerden ibarettir yani sınırlı anlamda da olsa Varsayım neyi araştırmak istiyorsak odur.

Yorum yaz