Ehl-i Salib Nedir?

/ 1 Haziran 2017 / / yorumsuz

Ehl-i Salib Nedir, Ehl-i Salib Ne Demek?

Ehl-i Salib Alm. Kreuzfahrer (m.pl.) hist, Fr. Les croisés (m.pl.), İng. Crusaders. Haçlılar, Hıristiyanlar. İslam memleketlerine hücum edip, yakıp yıkan, insanları öldüren mutaassıp Hıristiyan milletler topluluğu. Kudüs’ü Müslümanların elinden almak, İslam devletlerinin gücünü kırmak ve ortadan kaldırmak için, papaların teşvikiyle Avrupa hükümdarları ve derebeylerin komutasında toplanan, ordudan ziyade, çapulcular grubuna “ehl-i salib” dendiği gibi, Haçlı ordusu da denirdi. Bunlar elbiselerine kırmızı haç diktikleri ve hilale karşı haçın zaferini kazanmak için hareket ettiklerinden “haç sahibi, haç taşıyan” manasında bu ad verilmiştir. (Bkz. Haçlı Seferleri)Ehl-i salib hareketleri Osmanlıların kuruluşundan iki yüz sene kadar önce başladı ve sekiz Haçlı seferi yapıldı. O zamandan beri haçın hilale açtığı harp, zamanla başka şekillerle devam edegeldi. Bu kini hiç söndürmeyen ve teknikte ilerleyen Haçlılar, ehl-i salib kinini taşıdıklarından bir türlü medenileşememişlerdir. (Kaynak: Rehber Ansiklopedi)

Ehl-i Salib

Osmanlıca ehl-i salib kelimelerinin Türkçe karşılığı.

Bayrağında salib (haç) bulunanlar. Hristiyanlar.

Osmanlılardan 209 sene evvelki tarihte Haçlı Seferlerine katılan Hristiyan Ordusu.

Tükürün

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!
Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayasız yüzüne!
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!
Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!..

Mehmet Akif Ersoy

Yorum yaz