İçerik Analizi ve Söylem Analizinin Karşılaştırılması

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

İçerik Analizi ve Söylem Analizinin Karşılaştırılması

Öncelikle Söylem analizinde araştırmanın her aşaması yoruma açıkken, içerik analizi araştırmanın belli bir aşamasında yorum sürecinin kapanmasını şart koşar.

İçerik analizi “bir söylem ya da metin bizim için bugün ne anlama geliyor?” sorusu üzerine odaklanırken, söylem analizi “yazar ne demek istedi, söylem ya da metin nasıl anlaşılmalıdır?” soruları üzerine odaklanmaktadır.

İçerik analizinde çok sayıda metin analiz edilirken Söylem analizinde tek metin ya da az sayıda söylem analiz edilir.

İçerik analizinde sonuçlar istatistikî olarak sunulur ve analize tabi tutulan metinlerin temsili olup olmadığına bakılırken, Söylem analizinde sonuçlar örnek olarak sunulur ve analize tabi tutulan metinlerin özgüllüklerini ve biricik özellerini ortaya koyup koymadığına bakar.

İçerik analizinde araştırma nesnesi bizzat metinin kendisi iken söylem analizinde metinin kendisi söylem olarak görülür ve bu nedenle metnin bizzat kendisi değil bağlamla ilişkisi ön plandadır.

Yorum yaz