Küreselleşme sürecinin ulus devleti üzerindeki etkileri

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Küreselleşme sürecinin ulus devleti üzerindeki etkileri (Milli egemenliğe etkisi, milli kimliğe etkisi)

Küreselleşme tartışmalarının merkezindeki konulardan biride ulus-devlet ve buna ilişkin gelişmelerdir. Yaşanan toplumsal değişim ulus-devlete ilişkin bir yol ayrımına gelinip gelinmediği konusunda yoğun tartışmalara yol açmıştır. Büyük dönüşüm kapsamında milli egemenlik ve milli kimlik gibi hususlarda yaşananlar ulus devletleri bazı alanlarda değişmeye zorlamış ve geleceğini tartışmaya açmıştır. Küreselleşmeyle beraber siyasi sınırların etkisi ortadan kalkmış ulus devletin çok hassas olduğu milli egemenlik kavramı aşınmış, klasik milli kimlik politikaları sürdürülemez hale gelmiştir. Bu gelişmelerin, moderniteye ait milli egemenlik ve milli kimlik gibi kavramları krize soktuğu ulus devlet biçiminin klasik gücünü ve etkinliğini kaybetmesine yol açtığı söylenebilir. Bu durum farklı egemenlik ve kimlik arayışlarına itmiştir.

Örneğin; Milli egemenlikteki aşınma, Reel egemenlikte artışa yol açmıştır. Aynı şekilde günümüzde azınlık kavram ve düşüncesindeki değişim, kolektif hakların gündeme gelişi, imtiyazlı vatandaşlık talepleri, ulusüstü vatandaşlık uygulamaları gibi gelişmeler toplumu bugüne kadarki yöntemlerle homojenize etmenin pek mümkün olmadığını ortaya çıkarmıştır. Popüler (evrensel) kültürlerin ortaya çıkışı, etnik canlanma, mikro milliyetçilikteki artış ve çok kültürlülük gibi etkenler milli kimlik uygulamalarını çok aşındırmış ve farklı kimlik arayışlarına itmiştir.

Yorum yaz