Milliyetçiliklerin ortaya çıkışı ve gelişimi

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Milliyetçiliklerin ortaya çıkışı ve gelişimi

Modern dönem toplumlarının ulus temelinde örgütlenmesini sağlayan ana güç milliyetçilik ideolojisidir. Bir ideolojik ve siyasi hareket olarak milliyetçilik modern dönemlere ait bir olgudur. Bu olgunun temeli 18. Yy. ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Bu akımda yurt ve millet kavramlarının ön plana çıkarılışı, yurtta yaşayan topluluğun üyeleri arasında politik eşitlik düşüncesi, egemenliğin kaynağı olarak halkın işaret edilmesi, ülkesel bütünlüğe verilen önem ve bu bütünlüğü sağlayacak güçlü ve etkin bir devlet fikri ana öğeler olarak göze çarpmaktadır.

Bilimin hızla geliştiği modern dönem batı dünyasında aydınların katkısıyla 19. Yy.da milliyetçilik akımları iyice hız kazanmıştır. Öyle ki Avrupa ülkelerinde milliyetçiliğin kalbi üniversitelerde atmıştır.

Milliyetçi düşünceye hız kazandıran bir başka süreçte, Avrupa’da halk egemenliği düşüncesinin giderek güçlenmesi olmuştur. 18. yy.dan itibaren her geçen gün popülerleşen soyluların egemenliğine karşı çıkan yaklaşımlar milliyetçi akım ve düşüncede kendine önemli bir yer bulmuş, liberalizm ve milliyetçiliğin bu buluşması milliyetçi ideolojinin temel kriterlerinden olan milli egemenlik ilkesine kaynaklık etmiştir. Bu noktada Avrupa’da 19. Yy.da yoğunlaşan ve ilk milliyetçi hareketler olarak görülen krallık ya da imparatorluklara karşı bağımsızlık amaçlı baş kaldırışlarda; en az milli his ve gurur kadar demokratik talep ve ideallerinde etkili olduğu belirtilmelidir.

Milliyetçiliğin tarihsel güç oluşu da son derece önem arz etmektedir. Egemenliğin milletle buluşması sürecinde milliyetçiliğin etkinlik kazanması önemli bir dönüm noktasıdır. Kısacası milliyetçilik 18. Yy.dan günümüze modernleşme süreciyle başlayan modern devlet ve günümüz ulus-devlet anlayışlarında süregelen önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Yorum yaz