Siyasal Sistemler, Partiler ve Başkanlık

/ 21 Ocak 2017 / / yorumsuz

Siyasal Sistemler, Partiler ve Başkanlık

Çok partili ve iki partili sistem ne demektir?

Çok partili ve iki partili sistem ne demektir?  Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim yapabildiği bir sistemdir. Çok partili sistemler demokratik ve…

Yarı başkanlık sisteminin uygulanabilirliği

Yarı başkanlık sisteminin uygulanabilirliği Yarı-Başkanlık sisteminin ortaya çıktığı yer olan Fransa’da (1958 De Gaulle) bile uzun ömürlü olmayacağı öngörülmüş, ancak yine Fransa’ya özgü bazı gelişmeler…

Yarı-Başkanlık Sistemi

Yarı başkanlık sistemi nedir? Temel Özellikleri nelerdir? Yasama ve yürütme ilişkileri nasıl işlemektedir? Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı unsurlarını birleştiren sistemdir. Yarı-başkanlık sistemi, cumhurbaşkanının…

Başkanlık sisteminin temel özellikleri

Başkanlık sisteminin temel özellikleri Başkanlık sistemi, kuvvetlerin sert (katı) ayrımına dayanan ve yürütme gücünün halk tarafından seçilen ve yasama organı tarafından görevden alınamayan tek bir…

Türk parlamenter sisteminin genel özellikleri ve işleyişi

Türk parlamenter sisteminin genel özellikleri ve işleyişi Türk parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı olarak işlemesi öngürülen, ancak tarihsel açıdan baktığımızda uygulamada sorunlar karşısında yetersiz kalan…

Yorum yaz