Siyasal toplumsallaşma kuramı olarak Psikanalitik Kuram

/ 1 Temmuz 2016 / / yorumsuz

Siyasal toplumsallaşma kuramı olarak Psikanalitik Kuram

Psikanalitik yaklaşım saldırganlık zorbalık egemenlik otoritecilik gibi siyasal çatışmaların açık unsurları olan davranış kalıplarının çocukluğun ilk dönemlerinde edinilen dürtülerden kaynaklandığını iddia eder. Başka bir deyişle bireyin iç dünyasında sürekli olarak yaşadığı güç-zaaf iyi-kötü vb çatışmalar siyasal toplumsal yaşamdaki iktidar çatışmalarına ilham verir ve egemenlik hakim olma gibi isteklerine kaynaklık eder. Bu anlamda insanları siyasal tercihleri açısından tamamen bireyci ve çıkarcı olarak tasavvur eder. Ayrıca siyasal toplumsallaşma sürecini diğer bütün etkenleri yok sayarak sadece bireyin çocukluk döneminde kendi çıkarları doğrultusunda ortaya çıkan istekleri ve bu isteklerin toplumsal çevre tarafından kısıtlanması ile oluşan iç dünyasındaki çatışmaların sonucu oluşan bir tutumlar dizgesi olarak sınırlandırdığı içinde eleştirilmiştir.

Yorum yaz