Siyasetin Amerikanlaştırılması Tezi

/ 1 Temmuz 2016 / / yorumsuz

Siyasetin Amerikanlaştırılması Tezi

Amerikanlaşma kavramı siyasetin kişiselleşmesini aşan bir anlam taşımaktadır. Bu kavram seçim kampanyalarının ve kararların sunumunun daha profesyonelleştiği anlamını da taşımaktadır. Önceden her siyasi parti kendi seçim kampanyasını kendi hazırlayıp yürütürken bugün bu işleri profesyonel şirketler yapmakta her konuda danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Danışmanlar liderin kendine özgü bir profil kazanmasına yardımcı olmaktadırlar. Kısaca seçim kampanyalarının ana omurgasını bir siyasi partinin politikası propagandası değil liderin pazarlanması oluşturmaktadır. Bu açıdan amaçlı ve bilinçli olarak bir liderin imajı ve görünümünde değişimin ötesinde buna uygun konu ve olay yönetimi de hedeflenmektedir. Amerikanlaşma kavramı olumsuz seçim kampanyası boyutunu da kapsamaktadır. Bu olgu rakiplerin olumsuz özelliklerinin tespiti ve teşhirini ifade etmektedir. Teşhir rakibin hem kişisel özellikleri (yalancı vb) hem de siyasal ideolojisine tutumuna ve duruşuna ilişkin olabilir. Ayrıca gündeme alınacak konuların sınırlandırılması ve her bir konu için slogan belirlenmesi stratejisini de içermektedir.

Yorum yaz