Sosyal Medya Siyasal Katılım İlişkisi

/ 20 Ocak 2017 / / yorumsuz

SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILMA İLİŞKİSİ?

İnternet ve Sosyal Medyanın hem katılım için gerekli olan maddi ve beşeri masrafları azaltması hemde katılma güdüsünü arttırması sonucu Siyasal Katılma düzeyinin ve derecesinin de artacağı beklentisi günümüzde oldukça yaygın bir düşüncedir. Sosyal medya kişilere bulunduğu mekandan istediği her kişiye ve kuruma erişim imkanı sunmakta yalnızca pasif olarak değil aktif olarak da tartışmalara katılma ve böylece fikrini anında sunma imkanı da sağlamaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre de vatandaşların büyük çoğunluğu sosyal medyanın siyasal katılımı ve siyasete ilgiyi arttırdığını düşünmektedir. Önemli bir kesim sosyal medya üzerinden siyasi konuları takip etmekte ve siyasi tartışma ve polemiğe girmektedirler.

Yine yapılan araştırmalara göre sosyal medya siyasal katılımda pasif olan kitleleri ve özellikle gençleri siyasal katılıma teşvik etmektedir. Sonuç olarak sosyal medya kamuoyu oluşturma ve siyasal katılımda günümüzde oldukça etkilidir. Bu etki sosyal medyanın kullanımının artmasıyla daha da artacaktır.

Yorum yaz