Sosyal Medya ve Siyaset

/ 21 Ocak 2017 / / 1 Yorum

Sosyal Medya ve Siyaset konusu, bir kaç temel soru ve kısa alıntılarla sosyal medya ve siyaset…

Müzakereci Demokrasi Kamusal Alan ve Sosyal Medya İlişkisi

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ KAMUSAL ALAN VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ Demokrasinin gelişimi, hataların farkına varılarak düzeltilmesi ve çağa uygun bir yönetim modelinin ortaya çıkması için farklı seslere..

Sosyal Medya Siyasal Katılım İlişkisi

SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILMA İLİŞKİSİ? İnternet ve Sosyal Medyanın hem katılım için gerekli olan maddi ve beşeri masrafları azaltması hemde katılma güdüsünü arttırması sonucu Siyasal..

Sosyal Medya Kamuoyu ve Kamusal Alan İlişkisi

SOSYAL MEDYA – KAMUOYU VE KAMUSAL ALAN İLİŞKİSİ Habermas’ın devlet ile özel alan arasında bağlantı kuran özgür katılımcı ve rasyonel bir tartışma dünyası oluşturan bireylerin..

E-Demokrasi Kavramı

E-DEMOKRASİ KAVRAMI E-demokrasi en basit tanımıyla demokrasinin bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş biçimde kullanılarak demokrasinin daha şeffaf bir şekilde uygulanmasıdır. Buradan yola çıkarak her vatandaşın devlet..

Yorum yaz

Sosyal Medya ve Siyaset (1 Yorum)