Türkiye’de siyasal bölünmenin nedenleri

/ 1 Temmuz 2016 / / yorumsuz

Türkiye’de siyasal bölünmenin nedenleri

Dünya ülkelerinden farklı olarak Türkiyede siyasal anlamdaki temel bölünme işlevsel (ekonomik) bölünmenin değil kültürel bölünmenin bir sonucudur.

İdeoloji üstü olan Kemalizm var olan ideoloji tartışmalarını da etkileyerek sol ve sağ kavramlarının Kemalizme göre konumlanmalarına yol açmıştır. Buna bağlı olarak Bürokratik merkez ile Demokrat çevre ayrışması yaşanmıştır. Bürokratik merkez Kemalizm ideolojisinde sol görüşü Demokrat çevre de Sağ görüşü temsil edegelmiştir.

Dolayısıyla ülkemizde kendine sol diyenler gerçek manada solun değil Atatürkçülük bağlamında seçkinci kitle ile kendini özdeşleştirmiş kesimdir. Yada kendini resmi ideolojiye eklemleyen kesimdir.

Yorum yaz