2010 LYS Felsefe Grubu Soruları ve Çözümleri

/ 20 Haziran 2015 / / yorumsuz

2010 LYS Felsefe Grubu Soruları ve Çözümleri

2010 LYS Felsefe Grubu (Psikoloji – Sosyoloji – Mantık) soruları ile ilgili bir değerlendirme ve soruların çözümleri aşağıda yer alıyor.

2011-lys-felsefe-grubu-cozumleri

Yıllara göre LYS-4 Felsefe Grubu sorularının konulara göre dağılımı:

Hangi ders ve konudan 2010,2011, 2012 yılları LYS – 4 sınavlarında kaç soru gelmiş?

2010 2011 2012
Psikolojinin Alanı 1 2 4
Organizma ve Çevre 3 3 1
Öğrenme 2 2 1
Bellek – Düşünme 1 2
Ruh Sağlığı 2 1 1
Kişilik 1 1
Sosyal Davranış 1 1
Sosyolojinin Alanı 2 2
Toplumsal Yapı 3 2 4
Toplumsal Kurumlar 1 3 3
Kültür 3 2 2
Sosyal Değişme 1 1 1
Mantığa Giriş 1 2 3
Kavramlar Mantığı 1
Önermeler Mantığı 2 2 2
Çıkarımlar Mantığı 2 1 1
Sembolik Mantık 3 3 3
Niceleme Mantığı 1 2 1
Toplam 30 30 30
2010 LYS-4: Felsefe Grubu Soru Çözümleri için tıklayınız.

2010 LYS Felsefe Grubu sorularıyla ilgili bir kaç not:

 

*        Öncelikle, ÖSYS tarihinde, ÖSYM’nin, belki de ilk kez bu kadar yaşadığımız çağa (güne) dokunduğunu belirtelim.

o      Özellikle Baudrillard’dan ve Lüküs Hayat Opereti’nden yapılan alıntıyla ekonominin iki temel kavramını (ihtiyaç ve tüketim) konu edinen soru, entellektüel ilgileri olan meslektaşlarımızın tamamından Tam Puan aldı.
o     Yine Hacivat-Karagöz Oyununu çerçevesinde kültür konusundan gelen soru da, sanki günümüze ilişkin mesaj olsun diye sorulmuş bir soru gibiydi.
o      Psikoloji soruları arasında (haklarında kitapçı raflarında artık birçok müstakil kitaplara rastlanan) Stres ve Problem Çözme konularına yer verilmesi de önemliydi.
*       Psikoloji ve Sosyoloji soruları genellikle yorum ağırlıklı sorulardan oluşmakla birlikte, bilgiyi ölçen sorular da vardı. Ancak yorum sorularında bile, temel kavramları bilmeden doğru cevaba ulaşmak her aday için mümkün olmayacaktır.
*       Mantık sorularının tamamen bilgiye dayalı olduğunu söyleyebiliriz. TS (Türkçe-Sosyal) öğrencilerinin fark atabilecekleri sorular mantık sorularıydı. Yine Mantık sorularının yarısının (5’inin) Sembolik Mantık konularından gelmesi de (adayların bundan sonra en sona bırakılan ve alel-acele geçiştirilen bir konu olarak görmemesi gerekeceği için) dikkat çekiciydi.
2010 LYS – 4: Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık
Sorularının Konularına Göre Dağılımı

Konusu:

Soru Nosu:

Psikolojiye Giriş – Araştırma Yöntemleri

1

Organizma ve Çevresi: Algı ve Güdülenme

2,3,4

Öğrenme – Düşünme – Bellek

5,6,7

Ruh Sağlığı

8,9

Bireysel Ayrılıklar

Bireysel Davranışlar Üzerindeki Sosyal Etkiler (Tutumlar)

10

Sosyolojiye Giriş – Araştırma Yöntemleri

11,12

Sosyal Yapı ve Unsurları

13,14,15

Sosyal Kurumlar (Ekonomi: Tüketim ve İhtiyaç Kavramları – Baudrillard ve Lüküs Hayat Opereti sorusu)

19

Kültür

16,17,18

Sosyal Değişme

20

Mantığa Giriş

21

Kavramlar Mantığı

22

Önermeler Mantığı

23,24

Çıkarımlar Mantığı

25

Önerme Eklemleri Mantığı

26,27,28,29

Niceleme (Yüklemler) Mantığı

30

 

Yorum yaz