Toplumsal Kurumlar: Aile

/ 27 Nisan 2018 / / yorumsuz

Toplumsal Kurumlar: Aile

Toplumsal Kurum Olarak Ailenin Tanımı:

Aralarında gerçek veya varsayımlı bir akrabalık düzeni ile karşılıklı hak ve ödevlerin belirlediği bir hukuk düzeni bulunan bireylerin oluşturduğu bir grup (özel anlamda) ve bir kurumdur (genel anlamda).

Ailenin temel özellikleri:1.Aile evrenseldir,

2.Aile duygusal bir temele dayanır,

3.Aile şekillendirme özelliğine sahiptir,

4.Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır,

5.Aile üyelerinin sorumlulukları vardır,

6.Aile sosyal kurallarla çevrilidir,

7.Aile sürekli ve aynı zamanda geçici bir tabiata sahiptir.

Ailenin temel işlevleri:1. İnsan soyunun sürmesini ve böylece toplu­mun sürekliliğini sürdürmesine katkıda bulunur.

2. Toplumun değerlerini ve normlarını bireylere öğretir, onların toplumsallaşmasını sağlar.

3. Bireylerin bazı statüleri kazanmalarını, kişilik ve kimlik sahibi olmalarını sağlar.

4. Bireylerin gereksinimlerini (barınma, beslenme, korunma vb.) karşılar ve onlara güven duygusu kazandırır.

5. Bireylerin ait olma güdüsünü doyuma ulaştı­rır.

6. Bireylerin okul öncesi eğitim sorunlarına çözüm getirir.

Ailenin Türleri:

Ailenin yapısı içinde bulunulan topluma, o toplumun kültürüne ve ihtiyaçlarına göre değişir; bu da farklı aile türlerini ortaya çıkmasına neden olur. Aşağıdaki aile türlerini bu cümleden hareketle anlamaya çalışmak gerekir. Bize yanlış gelen aile yapı ve çeşitleri, farklı zaman ve toplumların koşulları ve ihtiyaçları için uygun ve doğru olabilir.

 1. Büyük Aile (Geleneksel Aile):

  1. a) Anaerkil (Matriarkal, Maderşahi) Aile:
  2. b) Babaerkil (Patriarkal, Pederşahi) Aile:
   1. Baba Ailesi:
   2. Zadruga Ailesi (Bölünmez Baba Ailesi):
   3. Ataerkil Aile:
 2. Çekirdek Aile (Modern Aile, Küçük Aile)

Çekirdek ailenin özellikleri:1. İki kuşağın bir arada yaşadığı aile biçimidir.

2. Hem mülkiyet, hem de akrabalık ilişkilerinde yasalarla güvence altına alınan kadın – erkek eşitliği vardır.

3. Dinsel kurallara değil, hukuk kurallarına dayanan laik nitelikli bir ailedir.

4. Üretim birimi özelliğinden uzaklaşarak tüketim birimi özelliğini kazanmıştır.

5. Bu ailede kadının çalışma hayatına atılması nedeni ile çocuğun okul öncesi eğitimi, aileden çok diğer kurumlara (eğitim kurumuna) geçmiştir.

Evlilik Biçimleri

 1. Seçilen Eşin Çevresine Göre
  1. a) Endogami (İçten Evlilik)

  2. b) Egzogami (Dıştan Evlilik)

 2. Eşlerin Yerleştiği Eve Göre
  1. a) Patrilokal (Babaevi)

  2. b) Matrilokal (Anaevi)

  3. c) Neolokal (yeni ev açma)

  4. d)Biolokal (iki çevreye de yakınlık)

 3. Eş Sayısına Göre
  1. Monogami (tek eşle evlilik):

  2. Poligami (Çok eşle evlilik):

   1. Polijini (birden çok kadınla evlilik):

   2. Poliandri (birden çok erkekle evlilik):

Endogaminin iki özel biçimi:

 • Sororat (Kadının ölümünden sonra baldızla evlenme)

 • Levirat (Kocanın ölümünden sonra kayınbiraderle evlenme)

 Toplumsal Kurumlar: Aile, Sosyoloji Konu Testi

Toplumsal Kurumlar:

Aile

Devlet

Ekonomi

Yorum yaz