Toplumsal Kurumlar

/ 27 Nisan 2018 / / yorumsuz

Sosyoloji Dersi Özet Konu Anlatımı, Toplumsal KurumlarToplumun sürekliliğini sağlamak, toplumsal ilişkileri düzenlemek, toplumsal değerleri korumak gereksiniminden toplumsal kuralların sistemli ve örgütlü bir yapı oluşturması sonucu doğan maddi ve manevi öğeler bütününe toplumsal kurum denir.

Soyut anlam sosyal (toplumsal) kurumlar:

Aile, Devlet, sanat, ekonomi, bilim, eğitim, hukuk, ahlak, din vb…

Somut anlamda sosyal (toplumsal) kurumlar:

Hükümet, meclis, bakanlıklar, tiyatro salonları, sinemalar, müzeler, galeriler, borsa, hal, Pazar…

Toplumsal Kurumların Özellikleri:1.Toplumsal kurumlar süreklidir ve toplumun sürekliliğini sağlar.

2.Toplumsal kurumlar zamanla değişim geçirir.

3.Toplumsal kurumlar, sosyal kontrol ve yaptırım işlevine sahiptir.

4.Toplumsal kurumlar arasında karşılıklı bir ilişki ve etkileşim vardır; birinde meydana gelen değişme, zamanla diğerlerinde de değişikliğe yol açar.

5.Toplumsal kurumlar, kültürün maddi ve manevi öğeleriyle uyumlu bir bütünlük gösterir.

6.Toplumsal kurumlar bireyin toplumsallaşmasını sağlar.

7.Toplumsal kurumlar belirli işlevleri yerine getirerek, sosyal düzenin oluşmasını ve işlemesini sağlar.

Örnek Soru:

Bir toplumda yasaların işleyebilmesi, hukukun ahlak, din, ekonomi, siyaset gibi diğer toplumsal kurumlarla uyumuna bağlıdır. Bu nedenle, yasalar hazırlanırken tüm kurumlar göz önünde bulundurulur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklanabilir? 

A) Kurumlar birbirini etkiler.

B) Kurumlar toplumsal değişmelerden etkilenir.

C) Kurumlar toplumsal gereksinimlerden doğar.

D) Kurumların yapısını amaçları belirler.

E) Her kurumun kendine özgü örgütleniş biçimi vardır.

Cevap: A

 Toplumsal Kurumlar: Aile, Sosyoloji Konu Testi

Başlıca Toplumsal Kurumlar:

Aile

Devlet

Ekonomi

Yorum yaz