Toplumsal Yapı ve Unsurları

/ 24 Nisan 2018 / / yorumsuz

TOPLUMSAL YAPI ve UNSURLARI

Toplumsal Yapı ve Unsurları ünitesi Sosyoloji dersi konu anlatımı, AYT Sözel öğrencileri ve lise sosyoloji dersi alan öğrenciler için Toplumsal Yapı ve Unsurları konusu özet konu anlatımı ve konu testleri aşağıda:…Toplumsal Yapı ve Özellikleri

İçerisinde toplumsal ilişkilerin ve olayların gerçekleştiği, kurum ve grupların yer aldığı, yerleşim tarzının ve nüfusun biçimlendiği maddi ve manevi toplumsal gerçekliklerin birbiriyle uyumlu bütününe toplumsal yapı denir.

Toplumsal Yapının Özellikleri:

  • Toplumdan topluma farklı özellikler gösterir.
  • Dinamiktir, sürekli olarak değişir.
  • Öğelerin toplamından ibaret değildir, bütünlük özelliği taşır. (Gestalt)
  • Coğrafi koşullardan etkilenerek biçimlenir (üzerinde bulunduğu coğrafyayı da etkiler).
  • Maddi ve manevi öğeleri arasında karşılıklı ve sürekli bir etkileşim vardır.
  • Çeşitli öğelerinden birinde meydana gelen değişiklik zamanla diğerlerini de etkiler.

Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Testi için tıklayın!Toplumsal Yapının Unsurları

Toplumsal İlişkiler

Toplumsal Statü, Rol ve Prestij

Toplumsal Değerler, Normlar, Toplumsal Kontrol ve Anomi (Kuralsızlık)

Toplumsal Gruplar

Toplumsal Tabakalaşma

Yorum yaz