TEOG doğru sayısına göre ağırlıklı puan hesaplama

/ 23 Haziran 2015 / / yorumsuz

TEOG doğru sayısına göre ağırlıklı TEOG puan hesaplama

TEOG ya da Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Merkezi Ortak Sınavlarına giren 8. sınıf öğrencileri için Yerleştirme Puanlarının hesaplanmasında en önemli bileşenlerden birisi 8. sınıf yıl sonu başarı puanıdır. Yılsonu Başarı Puanı (YBP) Hesaplama, …

… hemen sonrasında Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının (AOSP) da hesaplanması ile Yerleştirmeye Esas Puana (YEP) yani lise tercihlerinde geçerli olacak puana ulaşılır. 8. sınıf arayıl ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasını yapmak için buraya tıklayın! Bu sayfada ise TEOG sınavındaki doğru sayısına göre Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplamayı açıkladık ve modülünü ekledik!

Tahmini Yerleştirmeye Esas TEOG Puanınzı (Tahmini TEOG – YEP) hesaplamak için tıklayın!

AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)
= ((( (85×4 + 35×4 + 90×4 + 85×2 + 60×2 + 75×2) /18) / 100) x 700)
= 497.7778

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2
= (497.7778 + 540.5556 ) / 2
= 519.1667

Teog doğru sayısına göre ağırlıklı teog puanı hesaplaması, 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

TEOG Puan Hesaplama MEB

Yorum yaz