YGS Matematik Konuları

/ 3 Haziran 2017 / / yorumsuz

YGS Matematik Konuları

LYS Matematik Konuları için tıklayın!

1 – Sayılar

 • Sayı kümeleri-Asal Sayılar-Pozitif Bölenler,Tek-Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
 • Çözümleme – Taban Aritmetiği
 • Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem – Bölünebilme kuralları – Bölme Özdeşliği
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
 • Gerçel Sayılar – Faktöriyel
 • Sayılar

2 – Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

3 – Oran Orantı

 • Orantı problemleri
 • Doğru ve Ters orantı, Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 – I.Dereceden Denklemler ve Problemler

 • Denklem çözme
 • Denklem Kurma
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Ortak İş Yapma Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Denklemler

5 – Mantık

 • Önermeler
 • Bileşik ve Açılı Önermeler

6 – Kümeler

 • Küme – Alt Küme – Kümede İşlemler
 • Küme Problemleri

7 – Bağıntı ve Fonksiyon

 • Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
 • Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri
 • Bağıntı – Fonksiyon

8 – İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

Yorum yaz