URAP Türkiye Üniversiteleri Sıralamaları, Dünyanın En İyi Üniversiteleri

/ 15 Haziran 2016 / / yorumsuz

Aşağıda hem URAP hem de dünya genelinde üniversiteleri akademik performanslarına göre izleyen ve değerlendiren 7 kuruluşun daha yaptıkları derecelendirme tek tabloda verilmiştir. Öncelikle dünya ölçeğinde akademik performans ölçümü yapan kuruluşlar hakkında kısa bilgi, arkasından Türkiye üniversitelerinin bu ölçümlerde elde ettikleri dereceleri görebilirsiniz.

Urap-Turkiye-Universiteleri-siralamasi

Akademik Performans Değerlendirmesi Yapan Kuruluşlar:

• ARWU: İlk sıralamasını 2003 yılında yayınlandı. Dünyanın ilk 500 üniversitesi 2011 yılında Nobel veya Fields Medal ödülü kazanan mezun (%10) ve mensup (%20) sayısına, dünyada en çok atıf alanlar listesindeki mensup (%20) sayısına, Nature ve Science dergilerinde çıkan makale sayılarına (%20), SCI ve SSCI tarafından taranan makale sayısına (%20) ve yukarıdaki kriterlerden alınan puanların ilgili üniversitenin öğretim üyesi sayısına oranı (%10) kriterleri ile belirlemiştir.

• TIMES: İngiltere’de yayınlanan dergi 2004’den beri sıralama yapıyor. Dünyanın ilk 400 üniversitesini 2011’de anketlerden elde edilen eğitim ortamı kriteri (%30), anket ve üniversitelerden alınan verilere dayanan araştırma kriteri (%30), normalize edilmiş yayın başına düşen ortalama atıf kriteri (%30), anket ve üniversitelerden verilerden elde edilen sanayi destekli projeler kriteri (%2,5), uluslarası öğretim üyesi, öğrenci ve araştırma kriteri(%7,5)

• WEBOMETRICS: İspanya’da Cybermetrics Laboratuvarı 2004’den bu yana üniversitelerin alan adlarına (web) dayalı sıralama yayınlıyor. Dünyanın 20 bin üniversitesi 2012 yılında Google motorundan elde edilen tarama sonucuna dayanan boyut kriteri (%20), ilgili üniversitenin sitesine verilen tekil bağlantı (link) sayısına dayanan görünürlük kriteri (%50), ilgili üniversitenin sitesinde bulunan akademik dosya sayısına dayanan dosya zenginliği kriteri (%15) ve en çok atıf alan %10’luk dilime giren yayın sayısı kriteri (%15) ile sıralanmıştır.

• HEEACT: Tayvan Yüksek Öğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu 2007’den bu yana sıralama yapıyor. Kurum, 2011 yılında, ilk 500 üniversiteyi 11 ve son bir yıllık makale sayılarına dayalı araştırma üretkenliği kriteri (%20), 11 ve son 2 yılda alınan atıf sayısı ve yayın başına atıf ortalamasına dayanan araştırma etkisi kriteri (%30) ve H endeksi, en çok atıf alan %1’lik dilime giren makale sayısı, etki değeri en yüksek %5’lik dilime giren dergilerde yayınlanan makale sayısı verilerine dayanan araştırmada mükemmelliyet kriteri (%50) ile sıralamıştır.

• LEIDEN: Hollanda’da Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi 2008 yılından bu yana dünya sıralaması yapıyor. Merkez, 2011’de ilk 500 üniversiteyi son 5 yıla ait; SCI ve SSCI tarafından taranan yayın sayısı (P) kriteri, yayın başına düşen atıf sayısı (MCS) kriteri,normalize edilmiş yayın başına düşen atıf sayısı (MNCS) kriteri, dünyada en çok atıf alan %10’luk dilime giren yayın oranı (PPtop 10%) kriteri ve diğer üniversitelerle üretilen ortak yayınların oranı (PPcollab) kriteri ile sıralamıştır. Kriterlerden elde edilen puanlara dayalı tek bir liste yapılmamaktadır. Esneklik sağlamak amacıyla her kriter için ayrı tablo verilmektedir.

• SCIMAGO: İspanya’da Scimago Araştırma Kurumu’nun sıralaması 2009’dan bu yana yayınlanıyor. Kurum, 2012 yılında, 3.290 üniversite ve araştırma kurumlarının sıralamasını Scopus veri tabanını kullanarak son 5 yıla ait; yayın sayısı (O) kriteri, ülkelerarası ortak yayın (IC) kriteri, normalize edilmiş yayın başınaatıf (IN) kriteri, etki değeri en yüksek %25’lik dilime giren dergilerdeki makale oranı (Q1) kriteri, yayınlarda uzmanlaşma/yaygınlık (SI)kriteri, alanında en çok atıf alan %10’luk dilime giren makale oranı (ER) kriteri ile değerlendirmektedir. Kriterlerden elde edilen puanlara dayalı tek bir liste yapılmamaktadır.

• QS: Merkezi İngiltere’de bulunan QS (Quacquarelli Symonds) firması TIMES dergisi ile yollarını ayırmasından sonra 2010 ve 2011’de sıralamalar yayınladı. QS, dünyanın ilk 700 üniversitesini; anketlerden elde edilen akademik saygınlık kriteri (%40) ve işveren görüşkriteri (%10), öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı kritieri (%20), öğretim üyesi – öğrenci oranı kriteri (%20), yabancı öğrenci oranı kriteri (%5) ve yabancı öğretim üyesi oranı kriteri (%5) ile belirlemektedir.

• URAP: ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı 2010’dan bu yana sıralama yapmaktadır. URAP, dünyanın 2 bin üniversitesini; son yıl SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan makale sayısı kriterine (%21), son 5 yılda yayınlanan toplam bilimsel doküman sayısı kriterine (%10), son 5 yılda yayınlanan makalelere son yıl verilen atıf sayısı kriterine (%21), son 5 yılda yayınlanan makale sayılarının basıldıkları dergilerin etki faktörleri ile çarpımlarının toplamı kriterine (%18), son 5 yılda yayınlanan makalelere son yılda gelen atıf sayılarının atıf yapan makalelerin dergilerinin etki faktörleri ile çarpımlarının toplamı kriterine (%15) ve son 5 yılda ülkelerarası ortak yayın sayısı kriteri (%15) ile değerlendirmektedir.

İstanbul Üniversitesi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine 9. kez girdi.

URAP nedir? ODTÜ URAP ne iş yapar?

Kurum URAP Dünya ARWU LEIDEN SCIMAGO TIMES TIMES Reputation Ranking TIMES 100 Under 50 Ranking QS WEBOMETRICS
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ANKARA 489 418 564 201-225 51-60 451-500 396
İstanbul Üniversitesi İSTANBUL 421 401-500 496 416 551- 600 628
Hacettepe Üniversitesi ANKARA 429 490 433 551- 600 714
Ankara Üniversitesi ANKARA 491 500 488 620
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ANKARA 810 1223 226-250 39 401- 450 730
Ege Üniversitesi İZMİR 473 474 625 810
Koç Üniversitesi İSTANBUL 1233 2016 226-250 31 501- 550 1237
Gazi Üniversitesi ANKARA 522 486 506 875
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İSTANBUL 617 705 276-300 501- 550 664
Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL 802 1194 276-300 551- 600 768
Dokuz Eylül Üniversitesi İZMİR 863 861 985
Erciyes Üniversitesi KAYSERİ 729 906 1112
Çukurova Üniversitesi ADANA 796 1085 601+ 1125
Atatürk Üniversitesi ERZURUM 951 894 1032
Selçuk Üniversitesi KONYA 962 880 1029
Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAMSUN 971 920 1497
Sabancı Üniversitesi İSTANBUL 1266 2014 501- 550 647
Marmara Üniversitesi İSTANBUL 837 1017 1378
Akdeniz Üniversitesi ANTALYA 887 1291 1460
Süleyman Demirel Üniversitesi ISPARTA 910 1219 1037
Uludağ Üniversitesi BURSA 946 1043 1397
Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON 990 3297
Başkent Üniversitesi ANKARA 1035 962 1647
Fırat Üniversitesi ELAZIĞ 1011 1143 1299
Kocaeli Üniversitesi KOCAELİ 1134 1383 1365
Yıldız Teknik Üniversitesi İSTANBUL 1124 1523 1331
Gaziantep Üniversitesi GAZİANTEP 1140 1609 912
Anadolu Üniversitesi ESKİŞEHİR 1146 1596 761
Dicle Üniversitesi DİYARBAKIR 1231 1487 1869
İnönü Üniversitesi MALATYA 1272 1642 1353
Fatih Üniversitesi İSTANBUL 1403 2236 1455
Sakarya Üniversitesi SAKARYA 1442 2212 1125
Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ 1173 1555 1520
Mersin Üniversitesi MERSİN 1175 1890 1821
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKİŞEHİR 1190 1541 1537
Gaziosmanpaşa Üniversitesi TOKAT 1243 1973 2339
Yeditepe Üniversitesi İSTANBUL 1259 1941 2213
Yüzüncü Yil Üniversitesi VAN 1287 1581 1791
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇANAKKALE 1331 1947 1707
Cumhuriyet Üniversitesi SİVAS 1360 1688
Mustafa Kemal Üniversitesi HATAY 1364 1860 2471
Afyon Kocatepe Üniversitesi AFYON 1383 1674 1584
Harran Üniversitesi ŞANLIURFA 1384 1929 2013
Celal Bayar Üniversitesi MANİSA 1390 1845 2041
Adnan Menderes Üniversitesi AYDIN 1419 1886 2160
Trakya Üniversitesi EDİRNE 1425 1705 1854
Kırıkkale Üniversitesi KIRIKKALE 1448 1909 2101
Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK 1482 1961 2020
Dumlupınar Üniversitesi KÜTAHYA 1483 3306
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KAHRAMANMARAŞ 1617 1054 1665
Balıkesir Üniversitesi BALIKESİR 1581 1752
Niğde Üniversitesi NİĞDE 1642 2621 1827
Çankaya Üniversitesi ANKARA 1701 1997
TOBB Üniversitesi ANKARA 1535 2749 2102
Abant İzzet Baysal Üniversitesi BOLU 1543 2060 2065
Kafkas Üniversitesi KARS 1557 2698 2185
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUĞLA 1595 2758 2567
Doğuş Üniversitesi İSTANBUL 1681 2193
Adıyaman Üniversitesi ADIYAMAN 1682 9089
Düzce Üniversitesi DÜZCE 1768 3811
Atılım Üniversitesi ANKARA 1808 3174 2023
Namık Kemal Üniversitesi TEKİRDAĞ 1828 5185
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RİZE 1868 7297
Aksaray Üniversitesi AKSARAY 1883 7808
Bahçeşehir Üniversitesi İSTANBUL 1884 2675
Ahi Evran Üniversitesi KIRŞEHİR 1897 6011
Erzincan Üniversitesi ERZİNCAN 1910 5467
İzmir Ekonomi Üniversitesi İZMİR 1917 2447
Karabük Üniversitesi KARABÜK 1958 2974
Bozok Üniversitesi YOZGAT 1964 6563
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BURDUR 1979 3661
İstanbul Bilim Üniversitesi İSTANBUL 1985 11471
Maltepe Üniversitesi İSTANBUL 1995 3573
Ordu Üniversitesi ORDU 1998 5388
İstanbul Bilgi Üniversitesi İSTANBUL 2299
Kadir Has Üniversitesi İSTANBUL 3033
Işık Üniversitesi İSTANBUL 3037
Yaşar Üniversitesi İZMİR 3140
İstanbul Kültür Üniversitesi İSTANBUL 3221
Galatasaray Üniversitesi İSTANBUL 3261
Beykent Üniversitesi İSTANBUL 3647
İstanbul Ticaret Üniversitesi İSTANBUL 4581
İstanbul Aydın Üniversitesi İSTANBUL 4847
Özyeğin Üniversitesi İSTANBUL 4975
Haliç Üniversitesi İSTANBUL 5135
Okan Üniversitesi İSTANBUL 5460
Kastamonu Üniversitesi KASTAMONU 5485
Artvin Çoruh Üniversitesi ARTVİN 5593
Mimar Sinan Üniversitesi İSTANBUL 5917
Zirve Üniversitesi GAZİANTEP 6080
Hitit Üniversitesi ÇORUM 6109
Uşak Üniversitesi UŞAK 6185
Bartın Üniversitesi BARTIN 6241
Giresun Üniversitesi GİRESUN 6285
Gümüşhane Üniversitesi GÜMÜŞHANE 6344
Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇANKIRI 6450
İzmir Üniversitesi İZMİR 6516
İstanbul Arel Üniversitesi İSTANBUL 6611
Nevşehir Üniversitesi NEVŞEHİR 6657
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMAN 6701
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi OSMANİYE 6989
Bilecik Üniversitesi BİLECİK 7347
Yalova Üniversitesi YALOVA 7394
Mardin Artuklu Üniversitesi MARDİN 7454
Iğdır Üniversitesi IĞDIR 7716
Bingöl Üniversitesi BİNGÖL 7734
Çağ Üniversitesi MERSİN 7999
Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİLİS 8033
Ufuk Üniversitesi ANKARA 8048
Gediz Üniversitesi İZMİR 8444
İstanbul Şehir Üniversitesi İSTANBUL 8614
Batman Üniversitesi BATMAN 8648
Tunceli Üniversitesi TUNCELİ 9037
Amasya Üniversitesi AMASYA 9089
Mevlana Üniversitesi KONYA 9141
Bitlis Eren Üniversitesi BİTLİS 9166
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İSTANBUL 9302
Kırklareli Üniversitesi KIRKLARELİ 9410
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İSTANBUL 9655
Sinop Üniversitesi SİNOP 9715
Melikşah Üniversitesi KAYSERİ 9835
Acıbadem Üniversitesi İSTANBUL 9875
Ardahan Üniversitesi ARDAHAN 9875
Gazikent Üniversitesi GAZİANTEP 10156
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ANKARA 10346
İstanbul Medipol Üniversitesi İSTANBUL 10761
Turgut Özal Üniversitesi ANKARA 10772
Siirt Üniversitesi SİİRT 10825
Gelişim Üniversitesi İSTANBUL 11353
Muş Alparslan Üniversitesi MUŞ 11776
KTO Karatay Üniversitesi KONYA 11799
Şırnak Üniversitesi ŞIRNAK 11805
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AĞRI 11837
Piri Reis Üniversitesi İSTANBUL 11887
Hakkari Üniversitesi HAKKARİ 12288
Bayburt Üniversitesi BAYBURT 12588
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İSTANBUL 12721
TED Üniversitesi ANKARA 13027
Süleyman Şah Üniversitesi İSTANBUL 13331
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İSTANBUL 13523
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İSTANBUL 13667
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KAYSERİ 13775
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İSTANBUL 15134
Canik Başarı Üniversitesi SAMSUN 15865
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi KAYSERİ 15938
Toros Üniversitesi MERSİN 16158

 

 

 

Yorum yaz