2015 ÖSYS Yerleştirme Sonuçları Sayısal Bilgileri

/ 25 Temmuz 2015 / / yorumsuz

2015 – ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

universite-yerlestrmeleri-2015

Tablo 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları
Lise Meslek Lisesi Toplam
Tercih Yapma Hakkı Olanlar (Sınavsız Geçiş Dahil) 1.144.744 866.046 2.010.790
Tercih Yapanlar 704.557 535.243 1.239.800
Tablo 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları
Lisans Önlisans Toplam
Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 340.197 335.760 4.437 308.584 298.774 9.810 648.781 634534 14247
Vakıf Üniversiteleri 79.959 72.927 7.032 74.006 65.715 8.291 153.965 138642 15323
K.K.T.C.
Üniversiteleri
14.278 8.097 6.181 4.565 2.662 1.903 18.843 10759 8084
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 2.050 930 1.120 100 85 15 2.150 1015 1135
Toplam 436.484 417.714 18.770 387.255 367.236 20.019 823.739 784.950 38.789

Tablo 3. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

ÖSYS’ye
Başvuran Aday Sayısı
Yerleşen
Lisans Önlisans A.Ö.F. Toplam
Son Sınıf Düzeyinde 891.090 227.190 206.500 42.189 475.879
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 630.635 149.975 104.453 89.087 343.515
Daha Önce Yerleşmiş 403.640 23.868 35.055 37.878 96.801
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 156.391 14.285 16.284 16.057 46.626
Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş 44.914 2.396 4.944 12.929 20.269
Toplam 2.126.670 417.714 367.236 198.140 983.090

Tablo 4. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Okul Türü ÖSYS
Başvuran Aday Sayısı
Yerleşen
Lisans Önlisans A.Ö.F. Toplam
Sınavsız YGS İle
Lise 816.179 126.084 0 114.059 86.072 326.215
Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı) 15.275 1.753 0 1.541 2.318 5.612
Özel Lise 8.228 2.286 0 971 491 3.748
Anadolu Lisesi 294.672 147.391 0 19.017 6.183 172.591
Yabancı Dilde Eğitim V. Özel Lise 47.978 24.548 0 2.986 1.141 28.675
Fen Lisesi 16.241 9.602 0 146 87 9.835
Özel Fen Lisesi 5.471 3.457 0 69 50 3.576
Askeri Lise 744 213 0 23 35 271
Akşam Lisesi 131 3 0 5 23 31
Özel Akşam Lisesi 5.290 180 0 624 751 1.555
Sosyal Bilimler Lisesi 2.076 1.548 0 22 8 1.578
Spor Lisesi 2.998 57 0 170 73 300
Polis Koleji 1.128 426 0 20 12 458
Güzel Sanatlar Liseleri 6.276 187 109 288 178 762
Öğretmen Liseleri 43.684 25.929 0 967 708 27.604
İmam Hatip Liseleri 149.727 25.511 0 14.429 29.527 69.467
Ticaret Meslek Liseleri 123.442 9.474 35.740 6.500 14.609 66.323
Teknik Liseler 81.976 11.291 22.245 6.420 4.517 44.473
Endüstri Meslek Liseleri 211.390 5.937 50.504 10.749 14.774 81.964
Kız Meslek Liseleri 158.879 13.485 31.226 11.559 17.761 74.031
Sağlık Meslek Liseleri 53.717 2.761 14.263 1.142 8.151 26.317
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 15.320 1.741 4.449 994 1.328 8.512
Sekreterlik Meslek Liseleri 54 4 4 3 12 23
Astsubay Hazırlama Okulları 684 38 31 33 112 214
Diğer Meslek Liseleri 64.609 3.708 12.713 3.025 9.200 28.646
Diğer 501 100 161 29 19 309
Genel Toplam 2.126.670 417.714 171.445 195.791 198.140 983.090

Kaynak: 2015-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yorum yaz