İkinci Öğretim Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

/ 12 Eylül 2017 / / yorumsuz

İçindekiler

İkinci Öğretim Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Üniversite tercihlerinde Kontenjan Kılavuzunda “ikinci öğretim” veya kısaca “iö” şeklinde gösterilen ve harçları ve derslerinin akşam bazen saat 22.00’ye kadar kalması nedeniyle tercihlerde genellikle ikinci aşamaya bırakılan öğretim şeklidir. İkinci öğretim ders saatlerinden ve harçlarından dolayı genellikle tercih edilmese de, özellikle şehir ve üniversite bazlı tercihlerde (bir başka şehre gitmemek veya idealindeki üniversiteyi kazanabilmek için tercih edilir. Yine de acaba öğretim üyeleri ve ders kalitesi nasıldır? türünden sorular ve harç ücretleri 2. öğretim söz konusu olduğunda merak edilen konulardır. Aşağıda ikinci öğretim ile ilgili bir alıntı ve 2017-2018 öğretim yılı 2. öğretim harç ücretlerini bulacaksınız:…

Üniversite harç ücretleri ile ilgili olarak bu yıl yeni bir karar alınmadığı için, bu yıl da geçen yılın tarifesi yani aşağıdaki ücretler geçerli olacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Üniversitemizi kazanıp yerleşen öğrenciler ile öğrenimine devam eden Birinci Öğretim öğrencileri (normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

22.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9377 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete)
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Normal Öğretim Süresinde
Mezun Olamayan Birinci
Öğretim Öğrencilerinin
Katkı Payı (TL)
UZAKTAN ve İKİNCİ ÖĞRETİM
Ücreti (TL)
Tıp Fakültesi 591
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
494
Veteriner Fakültesi 386 2.134
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog.
Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı
281 2.134
Teknik Eğitim Fakültesi 281 1.147
İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Doğa Bilimleri Mimarlık ve Müh. Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makine Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Orman Fakültesi
Tarım Bilimleri Fakültesi
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi
387 1.529
Deniz Bilim. Ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Güzel Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi
316 1.924
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)
284 1.281
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
313 1.155


Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Dini İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.
Ticaret Turizm Eğitim Fak.
Turizm Fakültesi
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
284 1.027
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
284 962
Açıköğretim Fakültesi 71
Yabancı Dil Destek Birimleri
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Yabancı Dil Hazırlık Okulları
Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün
esaslarına tabidir.
Devlet Konservatuvarı 589 4.268
Sivil Havacılık Yüksekokulu 470 4.268
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu
227 1.923
Bankacılık ve Sigorta Y.O.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.
Moda ve Tasarım Y.O.
Turizm ve Otel İşl. Y.O.
Turizm ve Otelcilik Y.O.
Turizm İşletmeciliği Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Taşın. Kültür Valık. Koruma ve Onarım Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Sağlık Bilimleri Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
Hayvansal Üretim Y.O.
190 1.155
Engelliler Entegre Yüksekokulu 190 1.924
Tapu Kadastro M.Y.O.
Maliye M.Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Veteriner MYO
Turizm ve Otelcilik İşl. M.Y.O.
Turizm M.Y.O.
Ormancılık M.Y.O.
Sivil Havacılık Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Uzaktan Öğretim M.Y.O.
Adalet M.Y.O.
Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.
Gıda ve Tarım M.Y.O.
Tarım M.Y.O.
Güvenlik M.Y.O.
Güvenlik ve Koruma M.Y.O.
Ulaştırma M.Y.O.
Yerel Yönetimler M.Y.O.
Deniz Teknolojileri M.Y.O.
Güzel Sanatlar MYO
Otomotiv M.Y.O.
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Tasarım M.Y.O.
190 770
Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.
190 962
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(Açıköğretim Programları hariç)
716

İkinci Öğretim Okumanın Avantajları Neler ?

 • Her şeyden önce akşam okula gidersiniz.Bu genellikle saat 17.00’dan sonra olur.
 • Çalışmak isterseniz gündüz saatleriniz boş olacağı için daha rahat iş bulabilirsiniz.
 • Birinci öğretim ile aynı diplomaya sahip olursunuz.

İkinci Öğretim Olmanın Dezavantajları Neler ?

 • En büyük sıkıntı harç parasıdır. İkinci öğretimler mecburu olarak her dönem harç parası yatırır.
 • Okula akşam gittiğiniz için bazı üniversitelerde ulaşım sıkıntı olabilir.
 • Okul etkinlikleri gündüz olacağı için çoğunlukla ekstra etkinlik içinde okula gitmek zorunda kalırsınız.

İkinci Öğretim İle Birinci Öğretimin Ortak Noktaları Neler ?

 • Aynı hocalar tarafından ders verilir.
 • Diploma her iki öğretimde de aynıdır.
 • Ders sayıları aynıdır. Eğitim kalitesinden hiçbir fark yoktur.İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında ki Farklar Neler ?

 • Okula giriş çıkış saatleri farklıdır.
 • İkinci örgün yani öğretim de harç parası vardır ve her bölüme göre ücreti değişiklik gösterebilir.
 • İkinci öğretime göre puanları daha düşüktür.

Çoğu üniversitede normal/örgün öğretim saatleri dışında uygulanan ders saatleri vardır. Normal öğretimden farklı saatlerde uygulanan bu eğitime ikinci öğretim denilmektedir. Genel olarak gündüzleri çalışmak zorunda olanlar ya da uyku sorunu yaşayanlar için avantaj sağlayan gece öğretim saatleri aynı zamanda kontenjanları sınırlı sayıda olan kurumlara daha fazla öğrenci alımına da imkan sağlar. İkinci öğretim puan olarak da daha düşük olması nedeniyle öğrenciler tarafından çok fazla rağbet görmektedir. Ders saatleri genellikle 15:00-21:30 saatleri arasında olan ikinci öğretim çalışan öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Birinci öğretimle arasındaki en büyük fark ise ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti ödeyerek eğitim görmesidir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; ikinci öğretim ve örgün öğretimde sunulan dersler arasında herhangi bir fark yoktur. Ders içerikleri akademik kadro tarafından belirlenir ve iki öğretim saatlerinde de aynı konular anlatılır. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahiptir. Mezuniyet töreninde aynı diploma ve unvana hak kazanırlar. Ayrıca burs ve kredi başvurusunda da aynı şartlara sahiptirler.

İkinci Öğretim Özellikleri ve Birinci Öğretimden Farkları Nelerdir?

İkinci öğretim ve birinci öğretim arasında farklar harç miktarı ve puandan ibaret değildir. İkinci öğretimin farkları bazı yönleriyle olumlu, bazı yönleriyle ise olumsuz olarak ortaya çıkar. Öğrenciler arasında yanlış bir kanı olarak ikinci öğretim öğrencilerinin maddi açıdan daha zengin oldukları düşüncesi oluşsa da bu düşüncenin tam tersine bazen maddiyatı uygun olmadığı halde puan açısından ya da çalışma düşüncesiyle ikinci öğretim tercih edenler çoğunlukta olmaktadır.

İkinci öğretimin birinci öğretimden farkları genel olarak şunlardır;

 • İkinci öğretim puanları birinci öğretime göre daha düşüktür. Bu nedenle kazanması birinci öğretime nispeten daha kolaydır.
 • Ders saatleri genellikle öğleden sonra başlamaktadır.
 • Gece öğretim programlarında eğitim görenler örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. İkinci öğretim öğrencileri yalnızca Açıköğretim, Uzaktan eğitim ya da herhangi bir başka ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.
 • Örgün öğretim öğrencileri hiç ücret ödemezken, ikinci öğretim öğrencileri için devlet üniversitelerinde yıllık harç ücretleri belirlenmektedir.
 • İkinci öğretim öğrencileri gündüz saatlerinde okulda pek fazla bulunmadıkları için çeşitli etkinliklerden uzak kalabilirler.

İkinci Öğretim Tercih Edilir mi?

Tercih süreçleri zamanında öğrencilerin en fazla düşündükleri sorulardan birisi ikinci öğretim tercih edilir mi oluyor. Avantajları ve dezavantajları bulunan  gece öğretimi öğrencileri her ne kadar düşündürse de birinci öğretimden aslında çok bir farkı da yoktur. En önemli farkları ücreti, ders saatleri ve puanlarıdır. Ayrıca bu öğrenciler katkı (harç) kredisine hak kazanamazlar. Onun dışında tercih etmeyi düşünenlerin en dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de ulaşımdır. Akşam saatleri için okula ulaşım sıkıntısı yaşamamak adına ikinci öğretim tercihi yaparken buna da dikkat etmek gerekir. Özellikle sabah saatlerinde derse gitmeyi sevmeyenler ve uyku problemi olanlar için gece eğitimi mükemmel bir avantajdır.

Unirehberi.com

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Yorum yaz